Armoni/Teori Dersleri

Enstruman derslerinin yanı sıra yapılacak armoni ve kulak eğitimi çalışmaları, sadece beyaz tahtamüziği anlayarak analiz edebilmenizi değil aynı zamanda evrensel olan müzik dilini ve sanatı kullanarak, gerçekten kendinizi ifade edebilmenize imkan sağlayacaktır.

Armoni derslerinde temel nota ve müzik bilgisi verilmekte, dizi-akor kuruluşları öğretilmektedir. Aralıklar, dizilerin armonizasyonu (derece akorları), yedili akor kuruluşları, ton merkezleri, akor çevrimleri, slash akorlar ve 9,11,13’lü akor kuruluşları, modlar, minör armonideki varyasyonlar, melodik ve armonik minör dizileri ile bu dizilerin armonizasyonu, bu dersin diğer konu başlıkları arasındadır.

Kulak Eğitimi çalışmaları ile kişinin, duyduğu müziğin melodik, armonik ve ritmik öğelerini enstrumanına dokunmadan, sadece duyarak ayırt edebilmesi hedeflenmektedir. Diyatonik ve kromatik aralıklar, üç sesli akorlar, majör, minör ve pentatonik diziler, dörtlük ve sekizlik notaları kapsayan ritmik dikte çalışmaları bu dersin konuları arasındadır. Daha ileri seviyede ise yedili akorlar, armonik ve melodik minör dizileri, modlar, akor yürüyüşleri, onaltılık ve sekizlik üçlemeleri kapsayan ritmik dikte çalışmaları yapılmaktadır.

Şarkı Yazma Teknikleri derslerimin amacı; müzik endüstrisinde kabul edilebilir nitelikte bir bestenin özellikleri hakkında kişiye bilgi vermek, bu nitelikte besteyi yazabilmek için kullanılan yöntemleri öğretmektir. Form bilgisi, armoni ve akor yürüyüşlerinin temel ilkeleri, ritmik, lirik ve melodik calışmalar, örnek şarkıların analiz edilmesi bu dersin konu başlıklarındandır.


Dersleri İNTERNET ÜZERİNDEN BİREBİR özel ders şeklinde veriyorum. Yaklaşık 8 yıldır uzaktan eğitim üzerine çalışmalar yapıyorum ve bu alanda oldukça gelişmiş teknikler kullanıyorum. Detaylı bilgi için lütfen benimle iletişime geçiniz.
Add me to Skype

Armoni/Teori derslerimle ilgili olarak bana ulaşmak için iletişim sayfamı kullanabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın